WalloniePresse on-line persberichtendienst over wat in Wallonië gebeurt.

persbericht walloniŽ journalist belgiŽ gratis
Texte
en français

Inbeslagname van menselijke organische afvalstoffen (réf: 905588 - 25/05)

Het kantoor van deurwaarders Ronny Robert en Anne Dobbelaere (Vandekinderestraat 272
in 1180 Brussel, ref: 2167296 Tel: (02) 343 75 00) heeft op 6 april 2009 in Wemmel een inbeslagname uitgevoerd in een kliniek voor plastische chirurgie, in de veronderstelling dat het om een schoonheidscentrum ging.

Menselijke organische afvalstoffen (menselijk vet) die in gele containers zaten, zijn in beslag genomen en weggehaald door verhuizers die optraden onder de verantwoordelijkheid van de daartoe gemachtigde deurwaarder. Ook hebben ze verschillende geneesmiddelen meegenomen die voor drugs werden aangezien, en medische laserapparatuur.
Al dat materiaal werd opgeslagen in het gemeentelijke depot van Wemmel, zonder dat iemand zich er verder om bekommerde.

Met die geneesmiddelen mogen alleen mensen van het medisch korps omgaan, zeker geen verhuizers. Op 28/5/2009 wordt al het materiaal samen met de in beslag genomen menselijke afvalstoffen naar de Klein-Eilandstraat 9 in 1070 Brussel gebracht, om ze openbaar te verkopen.

Ondergetekende Canteli José, vertegenwoordiger van de maatschappijen rst Invest bvba en
partners & projects, wijst iedere aansprakelijkheid af wat het hanteren betreft van deze apparaten, en wat de directe en indirecte gevolgen betreft bij gebruik door personen die geen deel uitmaken van het medisch korps.

Ik wijs iedere aansprakelijkheid af voor een eventueel onverwacht overlijden of een
blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door deze machines van het type laser, defibrillator, elektrisch operatiemes enz., en/of door al het materiaal dat openbaar te koop wordt gesteld door het kantoor van gerechtsdeurwaarders Ronny Robert en Anne Dobbelaere.

Deze machines en materialen worden te koop gesteld zonder te overwegen in welke handen ze terecht zullen komen en welk gebruik ervan zal worden gemaakt.

Ik heb het ministerie van volksgezondheid op de hoogte gebracht van deze illegale openbare verkoop.


rst invest bvba
Contactpersoon: Dhr. Jose Canteli - (0484) 91 34 80
canteli.jose@yahoo.fr
B-1060 Sint-Gillis

Terug tot persberichten -  Een persbericht verzenden
Gratis inschrijving om de persberichten te ontvangen -  Meer informatie

Home -  

© Impact Média - E. Coumanne 63, rue des Grands-Champs
4000 LIEGE BELGIQUE Tel: 0496 398 679 (Mobistar) ou (Proximus)

26/05