WalloniePresse on-line persberichtendienst over wat in Wallonië gebeurt.

persbericht walloniŽ journalist belgiŽ gratis
Texte
en français

Kanker in ontwikkelingslanden, een nakende catastrofe? (réf: 1003068 - 09/03)

Op 26 maart 2010 viert het ďInternational Network for Cancer Treatment and Research (INCTR) zijn tienjarig bestaan. Deze vereniging zonder winstgevend doel die in Brussel is gevestigd streeft ernaar om via de intensieve opleiding en training van professionele gezondheidswerkers en kankeronderzoekers in de ontwikkelingslanden de zorgverstrekking aan kankerpatiënten te verbeteren. Dit jaar voorspelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) dat kanker de plaats zal innemen van ischemische hartziekten als belangrijkste doodsoorzaak. In lage- en middeninkomenslanden is kanker verantwoordelijk voor meer dan 70% van de globale kankersterften. De globale impact van kanker neemt er snel en gestadig toe, o.m. tengevolge van het feit dat de mensen langer leven en zij steeds meer een westerse leefstijl erop nahouden, voornamelijk inzake rook- en voedingsgewoonten.

Naar aanleiding van deze nakende crisis, heeft het INCTR een aantal vertegenwoordigers uitgenodigd van de Wereldgezondheidsorganisatie, het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie, de ďInternational Union against CancerĒ, het Amerikaans ďNational Cancer InstituteĒ, evenals de directeurs van de INCTR-vestigingen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Europa om de toekomstige INCTR-strategieën en de globale samenwerking inzake kankerbestrijding te bespreken en beter te coördineren. Tevens zal bij deze gelegenheid aan Professor Guy de Thé, Vice-President van het INCTR en Professor emeritus van het Parijse Pasteurinstituut een bijzondere Prijs worden uitgereikt voor zijn baanbrekend onderzoekswerk inzake met kanker geassocieerde virussen, evenals voor zijn belangrijke rol bij de oprichting en de uitbouw van het INCTR.

Eén van de belangrijkste INCTR opdrachten omvat de opleiding van een brede waaier prof


INCTR
Contact: Mevr. Bénédicte Chaidron - Tel: + 32 2 373 93 22

Bruxelles B-1180

Terug tot persberichten -  Een persbericht verzenden
Gratis inschrijving om de persberichten te ontvangen -  Meer informatie

Home -  

09/03