WalloniePresse on-line persberichtendienst over wat in Wallonië gebeurt.

persbericht walloniŽ journalist belgiŽ gratis
Texte
en français

Ideologisch congres van WALLONIE d'abord! op 15 oktober 2010 (réf: 1010090 - 18/10)

PERSMEDEDELING

Op 15 oktober 2010 heeft Juan Lemmens, provinciaal adviseur van WALLONIE D'Abord !, op uitnodiging van zijn politiek secretaris, zijn ideologisch congres gehouden op het Kasteel van Namen.

Er werden tien voorstellen voorgelegd aan de Vergadering van Afgevaardigden. Zeven daarvan hebben de noodzakelijke drempel van 2/3 om te worden goedgekeurd, overschreden.
Deze voorstellen maken voortaan integraal deel uit van de ideologie van WALLONIE d'abord ! Samen met het programma van de partij vormen zij het geheel van de politieke voorstellen van WALLONIE d'abord !

De Vergadering van Afgevaardigden heeft de voorzitter van de partij de opdracht gegeven de ruimere publiciteit daarvan te organiseren buiten de Partij en, indien nodig, de voorstellen van WALLONIE d'abord ! te verdedigen tegen personen die de verspreiding ervan zouden verhinderen of onze politieke formatie in opspraak zouden brengen.

ABORTUS
Abortus is een recht en moet uitsluitend kunnen worden toegepast als de moeder dat wenst, na een zwangerschapsduur van maximaal 12 weken, of later indien er een groot risico bestaat voor de gezondheid van de moeder.

VOLKERENMOORD
In de loop van de twintigste eeuw hebben verscheidene volkerenmoorden plaatsgevonden: die op de Joden, de Armeniërs, de Tutsi's in Rwanda, de Bosniërs in Srebrenica. Ze moeten als zodanig worden erkend door de internationale gemeenschap.

DEMOCRATIE
De democratie moet het parlementarisme, het pluralisme en politieke partijen, de mensenrechten, de vrije meningsuiting mogelijk maken. Hiertoe is het cruciaal dat de Belgische confederale staat haar koninklijke functies kan uitoefenen.

GELOOFSOVERTUIGINGEN
Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen de staat, die filosofisch neutraal is, en de godsdienst, of dat nu de katholieke, de joodse of islamitische is.

VROUWEN
De vrouw moet dezelfde rechten kunnen genieten en dezelfde plichten hebben als de man, en moet een gelijke toegang hebben tot onderwijs.

Juan LEMMENS,
Politiek secretaris


WALLONIE d'abord!
Verantwoordelijke: M Juan Lemmens

Namen B-5000Terug tot persberichten -  Een persbericht verzenden
Gratis inschrijving om de persberichten te ontvangen -  Meer informatie

Home -  

14/06