WalloniePresse on-line persberichtendienst over wat in Wallonië gebeurt.

persbericht walloniŽ journalist belgiŽ gratis
Texte
en français

Eerste congress Belgian Midwives Association (réf: 1103020 - 09/03)

België bevalt

Het kan ! Een sterk positief samenwerkingsverband tussen Wallonië en Vlaanderen zorgt voor een interessant vroedvrouwencongres in Brussel.

Geen impasse tijdens een bevalling!

Een geboorte van een kind is een zeer belangrijke gebeurtenis in het leven van man en vrouw. Vroedvrouwen kunnen een waardevolle steun bieden tijdens deze intense periode.

Geen communautaire discussies hier maar verenigde krachten langs beide kanten van de taalgrens om te zorgen dat België steeds beter bevalt.

Een eerste overkoepelend Belgische vroedvrouwencongres kijkt naar cijfers en tendensen. Samen met gynaecologen en pediaters streven we naar de beste zorg voor de gezinnen in ons land.

Een eerste stap in dit proces is een analyse van het bevallingswerk binnen België.

Bij één op vier geboorten wordt de bevalling kunstmatig ingeleid. Eén op vijf pasgeborenen komt ter wereld via een keizersnede.

Bij meer dan de helft van de vrouwen wordt bij de bevalling een knip geplaatst.

Nochtans zijn de richtlijnen over goede praktijkvoering voor laagrisico bevallingen die het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in oktober 2010 publiceerde erg duidelijk! Er is geen wetenschappelijke onderbouwing om deze interventies zo frequent uit te voeren en hierdoor de normale geboorte te bruuskeren.

Elk kind dat in België geboren wordt, kan op een maximale inzet van vroedvrouwen rekenen. Jonge gezinnen krijgen alle kansen aangeboden om hun baby in de best mogelijke omstandigheden te verwelkomen.

Aan het kraambed is geen plaats voor eeuwigdurend gepalaver, enkel voor verwondering en stilte. Vroedvrouwen weten dat.

Het eerste Belgische vroedvrouwencongres gaat door op 15 maart 2011 in Auditorium KBC, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Voor meer informatie: U vindt meer informatie over onze organisatie op www.belgianmidwives.be Belgian Midwives Association BMA vzw Telefoonnummer : +32 3 218 89 67 Contact Vlaanderen: Marlene Reyns, voorzitter Email: marlene.reyns@skynet.be Gsm: +32 479 900 643 Contact Wallonië Joëlle Belpaire Gsm: +32 497 258 022


Belgian Midwives Association
Contact: Mevr. Marlène Reyns - Tél: 0479/900.643

Antwerpen B-2000


Terug tot persberichten -  Een persbericht verzenden
Gratis inschrijving om de persberichten te ontvangen -  Meer informatie

Home -  

09/03