Uw persbericht verzenden !


Dit formulier is voorbehouden voor de verzending van berichten in het Frans
De kostprijs voor een verzending allen ei het Frans zonder vertaling komt op 117 EUR, BTW inbegrepen (standaardformule - Lijst van de media )

De titel in het Frans van uw persbericht (maximum 60 lettertekens)

De tekst in het Frans van uw persbericht
De tekstlijnen hieronder tellen gemiddeld circa 75 lettertekens.
Uw bericht mag bijgevolg ongeveer 30 lijnen lang zijn...


Het is niet nodig uw contactgegevens hier op te geven. Ze worden u gevraagd op een andere plaats in dit formulier.
Gebruik geen HTML tekens en/of codes in uw tekst
Het bericht wordt immers - voor het gebruikscomfort van de journalisten - als platte tekst verstuurd.


Het maximum aantal tekens van een persbericht bedraagt 1800 lettertekens,
inclusief leestekens en spaties.

De volgende gegevens worden, met uitzondering van de betalingsmodaliteiten en de gegevens voor onze diensten,
onderaan uw persbericht gepubliceerd. De
rood gemarkeerde velden moeten zeker ingevuld worden.

Organisatie of bedrijf

 die het persbericht wil versturen

Gelieve de volgende twee onderstaande vakjes enkel in te vullen indien u zelf een PR-bureau hebt.

Naam van het agentschap

   Tel van het agentschap 

Naam...

Mevr.   Mej.   Hr. Voornaam   Naam 

Tel  

(wordt gepubliceerd)

Email

  (wordt gepubliceerd)
U kunt een mailadres en de naam van een contactpersoon voor onze diensten opgeven
op het einde van dit formulier.

Website (optie)

Adres (optie)

Plaats

     Postcode    

Envoi

De basisprijs om een persbericht te verzenden komt op 117 € (BTW inbegrepen). Lijst van de media
Het bericht gaat naar de journalisten die er voor gekozen hebben al het nieuws via WalonniePresse te ontvangen. U kunt gratis, bovenop deze algemene categorie, één groep gespecialiseerde journalisten aanduiden. Indien u meerdere gespecialiseerde mediamensen wenst te bereiken, betaalt u per persbericht en per extra aangeduide categorie 14 € extra.

Algemeenl

Dieren

Kunst/cultuur/literatuur

Gezondheid

Samenleving

Auto

Milieu

Muziek

Vrije tijd/toerisme

Vrouw

Gastronomie

Informatica

Huis en tuin

Internet TIC

Wetenschap

Sport

Europe

Economie/bedrijfsleven

Contacteer ook de echte beslissers, kaderleden, diplomaten, bedrijfsleiders en topmensen van overheidsbedrijven ? (+ 12 euros)

Ik wens een proefdruk.  (+ 26 euros - niet aan te raden in dringende gevallen)

Extra opties:

Persbericht beschikbaar bij WalloniePresse (voor 1 jaar) (+ 19 euros.)
of indien niet gewenst, ga onmiddellijk hieronder verder

Votre communiqué avec votre logo en en-tête:
(déconseillé en cas d'urgence)

Vous pouvez ajouter votre logo ou une photo d'illustration à votre message
Si vous souhaitez plus de photos, voyez ci-dessous l'hébergement sur WalloniePresse
Les modalités pour nous faire parvenir le fichier avec votre logo vous seront communiquées par email.
Elle sera de taille max 250 pixels pour le plus grand côté (vous pouvez l'envoyer en plus grand)
Cochez-ici:
(+ 14 euros)

Betaling

on-line (beveiligd) : Visa of MasterCard   Overschrijving   
Gelieve hier aan te duiden indien u een '
voordeelcode' hebt ontvangen:  

Verschijningsdatum

Datum - dag of week waarop het persbericht moet verschijnen (optie)
3 minimale dagen
Urgentie: Dringend: 12/48 uur ?  (+ 13 euros)  GSM dringend:  (optie)

Opmerkingen?

Facturatie:  Ik wens een factuur ja    nee 

 


Ik bevestig de algemene voorwaarden te hebben gelezen en ze te aanvaarden.

 


© Impact Média - Coumanne
- www.walloniepresse.be