lijst van meer dan 1.500 contacten in WalloniŽ

Algemene voorwaarden voor de verzending van persberichten

WalloniePresse weigert elk persbericht waarvan de inhoud strijdig is met de Belgische wetten en met de goede zeden, die racistisch van aard is, verwijst naar een sekssite, verboden stellingen verdedigt of schade zou toebrengen aan het merkimago van deze dienst.

Elke vertaling zal voor publicatie aan de auteur ter goedkeuring worden voorgelegd.

De auteurs van de persberichten zijn dus alleen verantwoordelijk voor hun respectieve persberichten. Elk on line ingediend bericht wordt door de auteur ervan als geldig beschouwd. Klachten over de inhoud van de persberichten moeten aan de auteur ervan worden gericht.

De enige verantwoordelijkheid van WalloniePresse na een fout of weglating die binnen 8 dagen na de indiening van het persbericht ter kennis is gebracht van Wallonie Presse, bestaat uit het corrigeren van deze situatie via de eventuele verspreiding van een rechtzetting.


Voor bijkomende inlichtingen (voor de Nederlandstaligen), bel het nummer 04 223 71 76

Uw persbericht verzenden