lijst van meer dan 1.500 contacten in Wallonië


Uw persbericht verzenden !


Dit formulier is voorbehouden voor de verzending van Franstalige persberichten
De kostprijs voor een verzending enkel in het Frans ZONDER vertaling kost 117 EUR, BTW inbegrepen (standaardformule - Lijst van de media )

Tekst in het Nederlands, door onze diensten te vertalen naar het Frans?
klik hier

De titel in het Frans van uw persbericht (maximum 60 lettertekens)

De tekst in het Frans van uw persbericht
De tekstlijnen hieronder tellen gemiddeld circa 75 lettertekens.
Uw bericht mag bijgevolg ongeveer 30 lijnen lang zijn...


Het is niet nodig uw contactgegevens hier op te geven. Ze worden u gevraagd op een andere plaats in dit formulier.
Gebruik geen HTML tekens en/of codes in uw tekst
Het bericht wordt immers - voor het gebruikscomfort van de journalisten - als platte tekst verstuurd.


Het maximum aantal tekens van een persbericht bedraagt 1800 lettertekens,
inclusief leestekens en spaties.

De volgende gegevens worden, met uitzondering van de betalingsmodaliteiten en de gegevens voor onze diensten,
onderaan uw persbericht gepubliceerd. De
rood gemarkeerde velden moeten verplicht ingevuld worden.

Organisatie of bedrijf

 die het persbericht wil versturen

Gelieve de volgende twee onderstaande vakken enkel in te vullen indien u zelf een PR-bureau hebt.

Agentschap

   Tel van het agentschap 

Naam...

Mevr.   Mej.   Hr. Voornaam   Naam 

Tel  

(wordt gepubliceerd)

Email

  (wordt gepubliceerd)
U kunt een mailadres en de naam van een contactpersoon voor onze diensten opgeven
op het einde van dit formulier.

Website (optie)

Adres (optie)

Plaats

     Postcode    

Envoi

De basisprijs om een persbericht te verzenden komt op 117 ? (BTW inbegrepen). Lijst van de media
Het bericht gaat naar de journalisten die er voor gekozen hebben al het nieuws via WalonniePresse te ontvangen. U kunt gratis, bovenop deze algemene categorie, één groep gespecialiseerde journalisten aanduiden. Indien u meerdere gespecialiseerde mediamensen wenst te bereiken, betaalt u per persbericht en per extra aangeduide categorie 14 ? meer.
(meer info)

Algemeen

Dieren

Kunst/cultuur/literatuur

Gezondheid

Sociaal leven

Auto

Milieu

Muziek

Vrije tijd/toerisme

Vrouw

Gastronomie

Informatica

Huis en tuin

Internet TIC

Wetenschap

Sport

Europa

Economie/bedrijfsleven

Bereik ook de echte beslissers, kaderleden, diplomaten, bedrijfsleiders en topmensen van overheidsbedrijven ? (+ 14 euros)

Extra opties:

Persbericht beschikbaar bij WalloniePresse voor 1 jaar (+ 19 euros.)
of indien niet gewenst, ga onmiddellijk hieronder verder

Uw persbericht met Uw logo in hoofding:
( niet aangeraden voor dringende gevallen )

U kunt Uw logo of een afbeelding aan Uw bericht toevoegen
De modaliteiten om Uw logo te verzenden zullen U per email toegestuurd worden.
Zij zal met een maximale grootte van 250 pixels voor de grootste zijde ( U kunt hem groter verzenden ook )
Kruis hier aan:
(+ 14 euros)

Betaling

on-line (beveiligd) : Visa of MasterCard   Overschrijving   
Gelieve hier aan te duiden indien u een '
voordeelcode' hebt ontvangen:  

Verschijningsdatum

Datum - dag of week waarop het persbericht moet verschijnen (optie)
minimale duur van 3 dagen
Spoed: Dringend: 12/48 uur ?  (+ 16 euros)  GSM dringend:  (optie)

Opmerkingen?

Facturatie:  Ik wens een factuur ja    nee 

 

Simpele herlezing van de Franstalige tekst (spelling) (+ 16 euros)  (plus d'infos)
Herlezing van de Franstalige tekst (spelling + zinsbouw) met proefdruk.  (+ 26 euros - niet aangeraden in dringende gevallen)

Ik bevestig de algemene voorwaarden te hebben gelezen en deze te aanvaarden.