Uw persbericht verzenden ! (tweetalig)


Dit formulier is voorbehouden voor het verzenden van een tweetalig persbericht
waarvan U de tekst al in het Nederlands en in het Frans hebt.

Tekst in het Nederlands, door onze diensten te vertalen naar het Frans?
klik hier

Om een persbericht alleen
in het Frans in te geven
cliquer-ici

De kost voor het verzenden van een tweetalig persbericht zonder vertaling is 147 euros (117e + 30 e) BTW inlcusief (standaard formuled).

De titel in het Frans van uw persbericht (maximum 60 lettertekens)

Tekst van Uw persbericht

Het is niet nodig uw contactgegevens hier op te geven. Ze worden u gevraagd op een andere plaats in dit formulier.
Gebruik geen HTML tekens en/of codes in uw tekst
Het bericht wordt immers - voor het gebruikscomfort van de journalisten - als platte tekst verstuurd.


Het maximum aantal tekens van een persbericht bedraagt 1800 lettertekens,
inclusief leestekens en spaties.
Optie langer persbericht, klik hier het limiet zal dan 3.600 tekens zijn (+ 27 euros) 


 


Titel van Uw persbericht
in het Nederlands (max 60 lettertekens)

Tekst van Uw persbericht in het Nederlands 
Het maximum aantal tekens van een persbericht bedraagt 1800 lettertekens,

inclusief leestekens en spaties.

 

De volgende gegevens worden, met uitzondering van de betalingsmodaliteiten en de gegevens voor onze diensten,
onderaan uw persbericht gepubliceerd. De
rood gemarkeerde velden moeten zeker ingevuld worden.

Organisatie of bedrijf

 die het persbericht wil versturen

Gelieve de volgende twee onderstaande vakjes enkel in te vullen indien u zelf een PR-bureau hebt.

Agentschap

   Tel van het agentschap 

Naam...

Mevr.   Mej.   Hr. 
Voornaam 
  
Naam 

Tel  

(wordt gepubliceerd)

Email

  (wordt gepubliceerd)
U kunt een mailadres en de naam van een contactpersoon voor onze diensten opgeven
op het einde van dit formulier.

Website (optie)

Adres (optie)

Plaats

     Postcode    


Contact

contactinfo
(niet gepubliceerd) (facultatief)

U kunt een andere contact info geven door volgende gegevens te veranderen:
Mevr.   Mej.   Hr.          Name
Email Tel

 

Indien U een verschillende contactpersoon wensen voor het NEDERLANDSTALIG persbericht,
gelieve deze dan hieronder te wijzigen.
Indien U dezelfde contactpersoon wenst voor beide talen,
klik hier.

Organisme / Société

 correspondant au communiqué

Naam...

Mevr.   Mej.   Hr. 
Voornaam 
  Naam 

Tel  

Email

Website (optie)

 

Adres (optie)

 

Plaats

     Postcode    

 

Verzenden

De basisprijs om een persbericht te verzenden komt op 117 ? (BTW inbegrepen).
Lijst van de media
Het bericht gaat naar de journalisten die er voor gekozen hebben al het nieuws via WalonniePresse te ontvangen. U kunt gratis, bovenop deze algemene categorie, één groep gespecialiseerde journalisten aanduiden. Indien u meerdere gespecialiseerde mediamensen wenst te bereiken, betaalt u per persbericht en per extra aangeduide categorie 14 ? extra.

Algemeenl

Dieren

Kunst/cultuur/literatuur

Gezondheid

Samenleving

Auto

Milieu

Muziek

Vrije tijd/toerisme

Vrouw

Gastronomie

Informatica

Huis en tuin

Internet TIC

Wetenschap

Sport

Europe

Economie/bedrijfsleven

Contacteer ook de echte beslissers, kaderleden, diplomaten, bedrijfsleiders en topmensen van overheidsbedrijven ? (+ 14 euros)

Extra opties

Persbericht beschikbaar bij WalloniePresse voor 1 jaar (+ 19 euros.)
of indien niet gewenst, ga onmiddellijk hieronder verder

Uw persbericht met Uw logo in hoofding:
( niet aangeraden voor dringende gevallen )

U kunt Uw logo of een afbeelding aan Uw bericht toevoegen
De modaliteiten om Uw logo te verzenden zullen U per email toegestuurd worden.
Zij zal met een maximale grootte van 250 pixels voor de grootste zijde ( U kunt hem groter verzenden ook )
Kruis hier aan:
(+ 14 euros)

Betaling

on-line (beveiligd) : Visa of MasterCard   Overschrijving   
Gelieve hier aan te duiden indien u een '
voordeelcode' hebt ontvangen:  

Verschijningsdatum

Datum - dag of week waarop het persbericht moet verschijnen (optie)
3 minimale dagen
Urgentie: Dringend: 24/72 uur ?  (+ 16 euros)  GSM dringend:  (optie)

Opmerkingen?

Facturatie:  Ik wens een factuur ja    nee 

 


Ik bevestig de algemene voorwaarden te hebben gelezen en ze te aanvaarden.

 


© Impact Média - E.Coumanne
- www.walloniepresse.be